Real Wet Vest - Vattengympa med väst - friskvård när den är som bäst
Det finns vetenskapliga studier och artiklar skrivna om wet vestträning och Glenn McWaters, som uppfann våtvästen, har skrivit en intressant och lärorik bok om träningen och vilka den passar för.  Boken kan lånas från Gymnastikhögskolans bibliotek. Titeln är Deep Water Excercise for Heahlth and Fitness.
 
Exempel på studier och artiklar:
 
Older Women's Cardiovascular Responses to Deep-water Running.
Broman G, Quintana M et al. 2006
 
 
High Intensity Deep Water Training can Improve Aerobic Power in Elderly Women
Gi Broman, Miguel Quintana, Thomas Lindberg et al.  2006
 
 
Vattengympa bra vid hjärtsvikt.
Artikel i tidningen Vårdfacket nr 8, September 2005. 
Reporter: Lennart Edqvist.
 
 
Wet vest: - Ett träningsredskap för att öka den fysiska prestationsförmågan inom idrott.  En pilotstudie.
Stefan Thomson, Olle Colliander, Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för hälsovetenskap, Boden. 
Examensarbete 2003, sjukgymnastprogrammet.
 
 
Träning med wet vest mot löparknä.
Andreas Johannisson Mählqvist. 
Examensarbete, Naprapathögskolans rapportserie, Stockholm 1999.
 
 
Jämförande studie av wet vestträning respektive traditionell bassädngträning inom rehabilitering av kronisk smärta.
Annika Berndtson, leg. sjukgymnast. 
Hälsoinvest - Karolinska i Stockholm.  April 1993.
 
 
För- och nackdelar med Wet Vesten.
Sjukgymnasterna Ingrid Resmark och Catarina Rondell, Lund.  Projektarbete.  Artikel i Badmästaren 3-93.
 
 
Intensive Dynamic Training in Water for Rheumatoid Arthritis Functional Class II-a.  Long-term Study of Effects.
H. Stenström, B. Lindell et al.  Bollnäs Hospital, Physiotherapy Department, Internal Medicine, Psychiatric and Radiological Clinic respectively.  Department of Physical Medicine and Rehabilitation.  Karolinska Institute, Stockholm, Sweden 1991.